Knh thưa qu thn hu:

Nhn thy hin nay trn bn đồ Google Maps ti San Jose, CA khng c tn LITTLE SAIGON trn đường Story Rd. t Hw 101 đến ng ba Senter Rd. Story Rd. v đường Keyes; tuy nhin, ti Winchester v Garden Grove Nam Cali c LITTLE SAIGON trn con đường Bolsa Ave. Trong sut 11 năm qua k t năm 2007 đến nay 2018, tn LITTLE SAIGON chưa được ghi ln bn đồ Google ti khu vc LITTLE SAIGON nm dc trn Story Rd. theo như cc văn bn php l ca TP San Jose khi ch định khu vc trn Story Rd. t Hw101 đến Senter Rd.

Vic ghi tn LITTLE SAIGON trn khu vc Story Rd. ny khng phi l quy định php l hay mt khu vc chnh tr hay hnh chnh, nhưng n gip cng đồng người Vit t nn cng sn c cơ hi pht trin cc cơ s kinh doanh v thu ht tin t cc khch du lch đến thăm viếng v lm giu Thnh ph San Jose.

Trong thi gian ngn sp đến, chng ti s đề cp v đề ngh Google Maps để ghi tn LITTLE SAIGON ln Google map. Cũng ging như ti Nam Cali, chng ti s ghi LITTLE SAIGON m khng c ch San Jose.

Chng ti s thng bo qu thn hu khi cng vic ghi tn LITTLE SAIGON hon tt hoc nhng tr ngi gp phi, nếu c.

Thư Thng Bo ny được lưu tr lm ti liu ti Web Site www.littlesaigonsjid.com

Trn trng,

Hong Hoa

Little Saigon San Jose D n Pht Trin

04/12/2018