SaigonFilms Room(s) for Share or Rent Listings by Area Code or the City
Chúng tôi đăng Rao miễn phí cho thuȇ (share) phòng trȇn khắp các tiểu bang Hoa Kỳ,

Xin liȇn lạc với chúng tôi Email: viettrade_net@yahoo.com để biết thȇm chi tiết.
 Công cuộc Xây Cất Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam 1959-1970

Thông Báo việc hủy bỏ tổ chức Chiều Nhạc Tưởng Niệm Trúc Phương 2 13/9/2020
                                          LITTLE SAIGON SAN JOSE VIETNAMESE CULTURAL CENTER

                                        TRUNG TÂM VᾸN HÓA VIỆT NAMKính gởi Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam

Little Saigon San Jose Guide,
Little Saigon San Jose Archived Videos
Vietnam Review


Bia Da LSSJ Vandalized 2

A Community Conference unveiling the LSSJ Monument Design (2004) at Tully Library in San Jose, Ca., USA
Architect Nguyen Tan Truoc, VAC-NORCAL President Nguyen Ngoc Tien, LSSJ Foundation Chair Do Hung. Photos by Hoang Hoa

LSSJID Archives

A Thank You Letter to San Jose DoT Dec. 13, 2019

Press Release to the Vietnamese Community in San Jose about the Reparation and Hanging new LSSJ Banners Dec. 10, 2019

A Letter to DoT about the Issues of the LSSJ Banners

The Cultural Musical Evening Commemorating The Musician Truc Phuong (1933-1995)

Truc Phuong's Biography and Career

A Report to San jose City about the Monument being vandalized

A Letter to US Embassador to Vietnam, Mr. Daniel Kritenbrink

Video of the Vietnamese Community to protest the appearance of Dam Vinh Hung in MIlpitas

The Vietnamese Anti-Communist Refugees' Demonstration to Protest the Presence of the SRV Official Dam Vinh Hung in Milpitas on Dec. 02, 2018

A Letter to the Community, the Candidates of Milpitas City Mayor and Council

A Letter to Milpitas City Clerk Mary Lavelle, and all Candidates for Milpitas City Election Nov. 06, 2018

A Letter to Mayor of Milpitas City Rich Tran (pdf) about Dam Vinh Hung Show Dec 02, 2018

The Milpitas City on March 5th, 2013 Approves the Resolution No 8236 to Limit the Visits of the Socialist Republic of Vietnam's officials.
Agenda, Minutes, VideoA Letter to the public, pdf
Little Saigon on Google(TM) Map
Powered by: www.Saigonfilms.com

Little Saigon San Jose Initiatives and Development founded by Hoang Hoa. More Info

Thông Báo và các Sinh Hoạt Cộng Ðồng Việt Nam tại Quận Hạt Santa Clara

Lịch Sử Công Cuộc Xây Cất Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam 1959-1970