Di Sản Văn Hóa Việt Nam Cộng Hòa - Văn Hóa Âm Nhạc Việt Nam
Bìa nhạc Cho Người Vào Cuộc Chiến (Phan Trần)
Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trúc Phương 2 13/9/2020
Thành Phần Nghệ Sĩ 13/9/2020

Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trúc Phương 1 15/9/2019
Thành Phần Nghệ Sĩ 15/9/2019
Nghi Lễ Chào Cờ Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ Trúc Phương 1

Những chi tiết đúng nguyȇn văn của bài hát

Tiểu Sử các Nhạc sĩ và các bài hát cho Chương Trình Tưởng Niệm Trúc Phương 1, 2 và Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Di Sản Văn Hóa Âm Nhạc VNCH - Những Bản Tình Ca Cho Người Vào Cuộc Chiến

Giòng Nhạc Hoàng Gia Thành 16/9/2012
Thu Hát Cho Người Tình


Poster Thu Hát Cho Người Tình 16/9/2012

Một Tháng Tư, Hai Cái Giỗ (LS Nguyễn Thu Hương)

Poster Mùa Thu Oregon


Tưởng Niệm Trúc Phương 1 15/9/2019 Tình Yȇu Chiến Tranh và Ngăn Cách trong giòng nhạc Trúc Phương
Văn Hóa Âm Nhạc Việt Nam Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trúc Phương 2