SaigonFilms Media Youtube (TM)
Thumbnail
Ɖêm Trao Vương Miện Hoa Hậu Phu Nhȃn Karen Tiêu 23/02/2014

 

Thumbnail
Nhạc Ɖêm Hoa Hậu 23/02/2014

 

 

 

 

 

 

Mùa Thu Oregon

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Warning: All pictures, photographs, images, and articles on this Web Site www.muathuoregon.com and the whole networks of Saigonfilms are copyrighted by Hoai Trang and Hoang Hoa of saigonfilms. Please contact viettrade_net@yahoo.com for more information.

Bản Công bố chính thức bản quyền tác phẩm (The Oregonian Autumn) Mùa Thu Oregon ed. 2012.

Kính gửi quý cơ quan truyền thông báo chí,

Kính quý độc giả và thȃn hữu:

Kể từ sau đăng ký bản quyền tác phẩm The Oregonian Autumn (TOA) hay Mùa Thu Oregon (MTO), hôm nay Saigonfilms www.saigonfilms.com đã nhận được (Certificate) Chứng Nhận Ɖăng ký bản quyền tác phẩm MTO do Phòng Bản quyền Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ với dấu ấn trên giấy Certificate mang số PA 1-849-029, ngày đăng ký có hiệu lực 1 tháng Tư 2013 cho tác phẩm có Title The Oregonian Autumn (Mua Thu Oregon) tác giả là Hoàng Hoa một pseudonym của chủ nhȃn SaigonFilms.

Bản quyền tác phẩm MTO hiệu lực trên Hoa Kỳ và các quốc gia có liên quan trách nhiệm bản quyền với Hoa Kỳ như Việt Nam chẳng hạn.

Tác phẩm MTO là một tuyển tập những trình diễn (performance) chọn lọc của Hoài Trang trong thời gian tháng 9/2010 đến tháng 9/2012 trên nhiều tiểu bang miền Tȃy Hoa Kỳ, đáng kể nhất là hai cao điểm là Mount Hood Museum thuộc phía Ɖông Portland, Oregon và Carmel Chapel thuộc Tu viện Carmel vào tháng 9/2012 và khu trang trại Carmel thuộc thành phố Carmel-by-the-sea trên bờ biển miền Trung California. Tác phẩm MTO đã trở thành lịch sử và vượt quá những giới hạn của các loại phim nhạc trong hay ngoài nước trong suốt giòng lịch sử phim ảnh Việt Nam vì toàn bộ tác phẩm được thực hiện hoàn toàn với kỹ thuật mới nhất trên đất nước Hoa Kỳ với hai format DVD và Blu-Ray™ với ȃm thanh surround sound 5.1 chỉ trừ 3D và 4K. Tác phẩm MTO bước vào Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ với hai ấn bản DVD+Blu-Ray™ được xem là niềm hãnh diện lớn nhất của SaigonFilms trong ngành phim ảnh.

MTO mang UPC bar code Mùa Thu Oregon UPC 852660739918 và có riêng một Web Site nói về tác phẩm này.

08/02/2013